Louis Andrey-Hett et Fils SA en liq.

Stato: cancellata